Нотариус комфорт таун

Нотариус Комфорт Таун,Оформить наследство Березняки,Русановка,Левобережная, Днепровский район,завещания,договор дарения,оформление наследства,отказ от.Нотариус комфорт таун

Нотариус комфорт таун

 

 

 

 

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше.

Тема: Переоформить дом

Сообщение:
Добрый вечер скажите пожалуйста может ли муж переоформить дом на жену? Что для этого нужно и сколько примерно может стоить?

Тема: Наследство

Сообщение:
У меня в мае  2014 году умер отец, осталась квартира,которую он  не успел переписать. Я у него одна дочь. В июне  в городе   Первомайске Луганской области было заведено нотариальное дело  и занесено в компьютерную базу. Через 6 месяцев нужно было приехать за документами о наследовании квартиры.

Нотариус комфорт таун

Начались военные действия и нотариус выехала, на телефонные звонки не отвечает. Сейчас квартира отца находится на территории  ЛНР. Как можно мне получить документы о праве наследования квартиры? Я проживаю на территории Украины.

Тема: договора пожизненного содержания

Сообщение:
Добрый день, Нотариус комфорт таун.
Интересует оформление договора пожизненного содержания.Какие нужны документы и стоимость услуги? С уважением, Марина

Тема: задолжность по квартире

Сообщение:
Здравствуйте. 
Подскажите, при покупки квартиры, является ли коммунальные платежи за последние два месяца. гарантией того что нет долгов по квартире, так же проверка личного кабинета?
Или нужно выписывать какую-то справку где выписывается и в одном месте или нет. Спасибо Нотариус комфорт таун.

Тема: выезд с ребенком за границу

Сообщение:
Добрый день! Какие нужны документы для ребенка 4 лет, что_бы он мог выехать в Польшу с Мамой? Папа находится в Польше на заработках. спасибо!

Нотариус возле комфорт таун

Тема: Анализ документов Нотариус комфорт таун.

Сообщение:
Здравствуйте  Нотариус комфорт таун! Можно ли дать профессиональное мнение в отношении этих документов,можно ли заключать договор на основании их? Предлагаю  копии: 1)  Договір № __________

м. Київ «____» ________ 2017 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світове Енергетичне Об’єднання», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Чернюк О.В., діючого на підставі Статуту, що іменується надалі Продавець, з однієї сторони, та Громадянин (громадянка) _______________________________________________________, який (яка) іменується надалі Покупець, з другої сторони – надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору Нотариус комфорт таун.

1.1. Згідно даного Договору Продавець передає у власність Покупцю фотоелектричні модулі створені шляхом спеціальної обробки фотоелектричних перетворювачів (код УКТН ЗЕД 8541409000) виготовлених з монокристалічного кремнію (код УКТН ЗЕД 2804610000) , які далі у сукупності і окремо Сторони для зручності будуть іменувати Товар).

1.2. Усі вимоги до якості Товару та опис Товару визначаються у технічній документації.

1.3. Кількість Товару, загальна ціна та терміни передачі вказуються в Специфікації (Додаток №1 до даного Договору).

2.Ціна Товару, його кількість і порядок розрахунків.

Нотариус на комфорт таун

2.1.Реалізація Товару здійснюється за ціною, 7 500 (сім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок за одну одиницю обладнання.

2.2.Оплата за Товар проводиться на розрахунковий рахунок Продавця згідно виставлених останнім рахунків або самостійно Покупцем на підставі цього Договору.

2.3. Оплата проводиться у формі 100% передплати протягом трьох робочих днів після підписання Специфікації.

3.Умови передачі — приймання Товару Нотариус комфорт таун.

3.1. Приймання Товару Покупцем оформлюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.

3.2. Датою передачі Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної.

Нотариус на территории комфорт таун

3.3. У випадку обґрунтованих письмових зауважень щодо якості Товару Продавець за власний кошт усуває вказані. Покупцем недоліки в період, узгоджений з Покупцем Нотариус комфорт таун. Такі зауваження приймаються Покупцем у строк до 5 робочих днів з дати приймання товару за накладною.

4. Відповідальність Сторін.

4.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним в Україні законодавством.

4.2. У випадку прострочення Покупцем термінів попередньої оплати, Продавець за власним розсудом встановлює новий термін поставки Товару.

5. Форс-мажор Нотариус комфорт таун.

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

5.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин відносяться: повінь, пожежа, землетрус чи інші явища природи, а також війни, військові дії, акти або дії органів влади, тощо.

5.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, при яких подальше виконання умов цього Договору неможливе. зобов’язана письмово (листом або телекомунікаційними засобами, такими як телефонограма, факс та ін.) повідомити іншу. Сторону про початок чи кінець таких обставин в термін до 24 годин з моменту настання таких обставин.

Нотариус  в комфорт таун

5.4. За форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані протягом 5 днів прийняти спільне рішення про подальші договірні відносини.

6. Порядок розгляду спорів

6.1. Усі суперечки і розбіжності, що могли б виникнути з Договору або в зв’язку з ним. вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, дана розбіжність передається. на розгляд Господарського Суду відповідно до чинного законодавства України.

7. Термін дії Договору Нотариус комфорт таун.

7.1. Даний Договір діє з моменту його підписання і до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8. Інші умови Нотариус комфорт таун.

8.1. Умови цього Договору можуть бути зміненими лише шляхом. укладення додаткових угод або доповнень до цього Договору, узгоджених Сторонами.

8.2. Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору. мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками. Сторін і є його невід’ємною частиною.

8.3. Договір укладено в двох примірниках на українській мові. Обидва примірники Договору мають однакову юридичну силую.

8.4. Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

9. Юридичні адреси СТОРІН .

 

ПОЗВОНИТЬ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности