нотариус юр лица киев

нотариус юр лица,нотариус юр лица киев,нотариус юр лица дарница,нотариус юр лица дарницкий район,нотариус для юридических лиц,нотариус для юридических лиц киев

киев нотариус для юридических лиц дарницкий район,нотариус для юридических лиц позняки,нотариус для юридических лиц днепровский район,нотариус для юридических лиц в киеве.

нотариус для юридических лиц киев левый берег,нотариальные услуги юр лица,нотариальные услуги юр лица киев,нотариальные услуги для юр лица,нотариус киев,

нотариус юр лица, нотариус юр лица киев, нотариус юр лица дарница, нотариус юр лица дарницкий район, нотариус для юридических лиц, нотариус для юридических лиц киев, нотариус для юридических лиц дарницкий район, нотариус для юридических лиц позняки, нотариус для юридических лиц днепровский район, нотариус для юридических лиц в киеве, нотариус для юридических лиц киев левый берег, нотариальные услуги юр лица, нотариальные услуги юр лица киев, нотариальные услуги для юр лица, нотариус киев,

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

нотариус юр лица киев

Питання:
Доброго дня питання полягає в тому, що після смерті матері, маючи заповіт на земельний пай, повинен оформити ще й частину будинку, що належала їй. Якщо відмовляюся від частини, то втрачаю право оформити землю за заповітом. Так сказав наш нотаріус, не бачу логіки у цій справі…

Від: Катерина <
Тема:нотариус юр лица киев
Регіон:Інший регіон
Телефон:09935

Питання:
Скажіть будь ласка,можна ли оформити довіреність на сестру для отримання допомоги при втраті годувальника та потрібно ли заносити це до регістру?

Від: Анастасія <
Тема:
Регіон:Інший регіон
Телефон:0507

нотариус юр лица киев

Питання:
Доброго вечора я мати одиночка хочу поїхати на роботу в Польщу з дитиною які потрібно документи і це можливо є дитині 3 роки.

Від: Анастасія <
Тема:Покупка квартири
Регіон:Київ
Телефон:+3809922

Питання:
Здрастуйте, підкажіть, будь ласка, при покупці квартири на два власника, чи можуть бути їх частки в покупці нерівними? Чи два власники повинні мати рівні частки?

Від: Юлія <нотариус юр лица киев
Тема: Оформлення спадщини на фінансові активи
Регіон:Інший регіон
Телефон:097070

Питання:
Добрий день. Три місяці тому померла моя мати. У неї залишився депозит у банку. Хочу оформити на нього спадок. Але прописано її було в Києві. Я зараз мешкаю в Херсоні. Чи можу я у своєму місті оформити цей документ?

Від: Антон <
Тема: Відмова від частини квартири
Регіон:Київ
Телефон:0667

нотариус юр лица дарница

Питання:
Добрий день.
Питання наступне:
Приватизували із сестрою квартиру на двох. Після чого сестра поїхала до РФ і отримала там громадянство. Нещодавно вирішили оформити всю квартиру на мене, тобто вона хоче відмовитися від своєї частки на мою користь, як ця відмова має проходити? Чи є варіант написати її відмову на території РФ, а потім узаконити на території України?

Від: Яна <
Тема: Купівля продажів
Регіон:Київ
Телефон:09817

Питання:
Добридень! Є покупцем квартири, у продавця в договорі одна дата (грудень 2016), а витяг реєстру власності (від травня 2017)
При купівлі та подальшому оформленні які ризики для мене як для покупця?
Дякую за відповідь!

нотариус юр лица дарница

Від: Марина <
Тема:Вступ у спадок
Регіон:Інший регіон
Телефон:06650

Питання:
Квартира приватизована на матір та сина навпіл, прописані вони двоє, мати вмирає. Чи потрібно подавати заяву на спадщину чи можна оформляти через 6 місяців. Син один, спадкоємців інших немає.

Від: Володимир <нотариус юр лица киев
Тема:Покупка квартири
Регіон:Інший регіон
Телефон:0636
Питання:

Вопрос:нотариус юр лица киев
Здравствуйте, вопрос состоит в том, что после смерти матери, имея завещание на земельный пай, должен оформить еще и часть дома принадлежавшую ей. Если отказываюсь от части, то я теряю право оформить землю по завещанию. Так сказал наш нотариус, не вижу логики в этом деле…

нотариус юр лица дарницкий район

Вот: Екатерина <
Тема:
Регион:Другой регион
Телефон:09935

Вопрос:
Скажите пожалуйста, можно ли оформить доверенность на сестру для получения пособия при потере кормильца и нужно ли заносить это в реестр?

Вот: Анастасия <
Тема:
Регион:Другой регион
Телефон:0507

Вопрос:
Добрый вечер я иметь одиночка хочу поехать на работу в Польшу с ребенком какие нужны документы и это возможно если ребенку 3 года.

нотариус юр лица дарницкий район

Вот: Анастасия <
Тема:Покупка квартиры
Регион:Киев
Телефон:+3809922

Вопрос:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при покупке квартиры на два собственника, могут ли быть их доли в покупке неравными? Или два собственника должны иметь равные доли?

Вот: Юлия <нотариус юр лица киев
Оформление наследства на финансовые активы
Регион:Другой регион
Телефон:097070

нотариус для юридических лиц

Вопрос:
Добрый день. Три месяца тому назад умерла моя мама. У нее остался депозит в банке. Хочу оформить на него наследство. Но прописана она была в Киеве. Я сейчас проживаю в Херсоне. Могу ли я в своем городе оформить этот документ?

Вот: Антон <
Тема:Отказ от части квартиры
Регион:Киев
Телефон:0667

Вопрос:
Добрый день.
Вопрос следующий:
Приватизировали с сестрой квартиру на двоих. После чего сестра уехала в РФ и получила там гражданство. Недавно приняли решение оформить всю квартиру на меня, т. е. она хочет отказаться от своей участи в мою пользу, как этот отказ должен проходить? Есть ли вариант написать ее отказ на территории РФ, а потом узаконить на территории Украины?

нотариус для юридических лиц

Вот: Она <
Тема:Покупка продажа
Регион:Киев
Телефон:09817

Вопрос:нотариус юр лица киев
Добрый день! Являюсь покупателем квартиры, у продавца в договоре одна дата ( декабрь 2016), а вытяг реестра собственности ( от мая 2017)
При покупке и дальнейшем оформлении какие риски для меня как для покупателя?
Благодарю за ответ!

Вот: Марина <
Тема:Вступление в наследство
Регион:Другой регион
Телефон:06650

Вопрос:
Квартира приватизирована на мать и сына пополам, прописаны они двое, мать умирает. Надо ли подавать заявку на наследство или же можно оформлять через 6 месяцев. Сын один, наследников других нет.

Вот: Владимир <
Тема:Покупка квартиры
Регион:Другой регион
Телефон:0636
Вопрос:

нотариус для юридических лиц киев

Pregunta:
Buenas tardes, la pregunta es que después de la muerte de la madre, teniendo un testamento de una parte de la tierra, también debe redactar una parte de la casa que le pertenecía. Si rehúso la parte, pierdo el derecho de disponer la tierra por testamento. Así dijo nuestro notario, no veo la lógica en este caso…

De: Ekaterina <
Tema:
Región: Otra región
Teléfono: 09935

Pregunta:
Por favor, dígame si es posible otorgar un poder a una enfermera para recibir asistencia en caso de pérdida de un sostén de familia y si es necesario ingresarlo en el registro.

Aquí: Anastasia <
Tema:
Región: Otra región
Teléfono: 0507

нотариус для юридических лиц киев

Pregunta:
Buenas noches, tengo una madre soltera que quiere ir a trabajar a Polonia con un niño que necesita documentos y esto es posible si el niño tiene 3 años.

De: Anastasia <нотариус юр лица киев
Asunto: Comprar un apartamento
Región: Kiev
Teléfono: +3809922

Pregunta:
Hola, dígame, por favor, al comprar un apartamento para dos propietarios, ¿pueden ser desiguales sus participaciones en la compra? ¿O deberían dos propietarios tener partes iguales?

нотариус для юридических лиц дарницкий район

De: Julio <
Asunto: Inscripción de herencia sobre activos financieros
Región: Otra región
Teléfono: 097070

Pregunta:
Buena tarde. Mi madre murió hace tres meses. Ella tiene un depósito en el banco. Quiero redactar una herencia para él. Pero estaba registrado en Kiev. Ahora vivo en Jerson. ¿Puedo redactar este documento en mi ciudad?

De: Antón <
Asunto: Rechazo de parte del apartamento
Región: Kiev
Teléfono: 0667

Pregunta:
Buena tarde.
La pregunta es:
Mi hermana y yo privatizamos un departamento para dos. Después de eso, la hermana se fue a la Federación Rusa y recibió la ciudadanía allí. Recientemente decidió registrar todo el apartamento para mí, es decir, quiere renunciar a su parte a mi favor, ¿cómo debería ser esta negativa? ¿Existe la opción de escribir su negativa en el territorio de la Federación Rusa y luego legalizarla en el territorio de Ucrania?

нотариус для юридических лиц дарницкий район

De: Yana <
Tema: Compra y venta
Región: Kiev
Teléfono: 09817

Pregunta:
¡Buena tarde! Soy el comprador del apartamento, el vendedor tiene una fecha en el contrato (diciembre de 2016) y un extracto del registro de la propiedad (de mayo de 2017)
En la compra y posterior registro ¿qué riesgos para mí como para el comprador?
¡Gracias por la respuesta!

De: Marina <
Asunto: Herencia
Región: Otra región
Teléfono: 06650

Pregunta:
El apartamento se privatiza para la madre y el hijo por la mitad, se registran dos, la madre muere. Si es necesario presentar la solicitud de herencia o se puede hacer en 6 meses. Un hijo, sin herederos.

нотариус для юридических лиц позняки

De: Vladímir <
Tema: Comprar un apartamento
Región: Otra región
Teléfono: 0636
Pregunta:

Question:нотариус юр лица киев
Good afternoon, the question is that after the death of the mother, having a will for a land share, must also draw up a part of the house that belonged to her. If I refuse the part, I lose the right to draw up the land by will. So said our notary, I do not see the logic in this case …

From: Ekaterina <
Topic:
Region: Another region
Phone: 09935

нотариус для юридических лиц позняки

Question:
Please tell me if it is possible to issue a power of attorney to a nurse to receive assistance in case of loss of a breadwinner and whether it is necessary to enter it in the register?

Here: Anastasia <
Topic:
Region: Another region
Phone: 0507

нотариус для юридических лиц в киеве

Question:
Good evening, I have a single mother who wants to go to work in Poland with a child who needs documents and this is possible if the child is 3 years old.

From: Anastasia <
Subject: Buying an apartment
Region: Kyiv
Phone: +3809922

Question:
Hello, tell me, please, when buying an apartment for two owners, can their shares in the purchase be unequal? Or should two owners have equal shares?

From: Julia <
Subject: Registration of inheritance on financial assets
Region: Another region
Phone: 097070

нотариус для юридических лиц в киеве

Question:
Good afternoon. My mother died three months ago. She has a deposit in the bank. I want to draw up an inheritance for him. But it was registered in Kiev. I now live in Kherson. Can I draw up this document in my city?

From: Anton <
Subject: Refusal of part of the apartment
Region: Kyiv
Phone: 0667

Question:
Good afternoon.
The question is:
My sister and I privatized an apartment for two. After that, the sister left for the Russian Federation and received citizenship there. Recently decided to register the entire apartment for me, ie she wants to give up her share in my favor, how should this refusal go? Is there an option to write her refusal on the territory of the Russian Federation, and then legalize it on the territory of Ukraine?

нотариус для юридических лиц киев левый берег

From: Yana <
Topic: Buying and selling
Region: Kyiv
Phone: 09817

Question:
Good afternoon! I am the buyer of the apartment, the seller has one date in the contract (December 2016), and an extract from the property register (from May 2017)
At purchase, and further registration what risks for me as for the buyer?
Thanks for the answer!

From: Marina <
Subject: Inheritance
Region: Another region нотаріус київ
Phone: 06650

нотариус для юридических лиц киев левый берег

Question:
The apartment is privatized for the mother and son in half, they are registered two, the mother dies. Whether it is necessary to submit the application for inheritance or it is possible to make out in 6 months. One son, no heirs.

нотариальные услуги юр лица киев

From: Vladimir <
Topic: Buying an apartment
Region: Another region
Phone: 0636
Question:

ПОЗВОНИТЬ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности