оформить наследство на автомобиль киев

оформить наследство на автомобиль, наследство на автомобиль киев, оформление наследства на автомобиль киев.

переоформление авто по наследству в украине, оформить наследство на авто, оформить наследство на автомобиль Дарницкий район.

оформить наследство на автомобиль Дарница, оформить наследство на автомобиль Позняки

оформить наследство на автомобиль, наследство на автомобиль киев, оформление наследства на автомобиль киев, переоформление авто по наследству в украине, оформить наследство на авто, оформить наследство на автомобиль Дарницкий район, оформить наследство на автомобиль Дарница, оформить наследство на автомобиль Позняки

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

Видео консультации нотариуса

Для получения видео консультаций вы можете подписаться на канал

Оформить наследство на автомобиль киев

Тема:Покупка дома

Регион:Другой регион

Телефон:0988678203


Вопрос:
Возможна ли покупка дома если не приватизированы земля но есть кадастровый номер. Не будет ли потом промлемы из-за этого?
От: Марина < Оформить наследство на автомобиль киев
Тема:Жилье куплено в браке

Регион:Другой регион

Телефон:+380969908319

Оформить наследство на автомобиль киев


Вопрос:
Добрый день. В браке мы с мужем приобрели квартиру. Но квартиру оформили на него. Нотариус уверила нас, что имущество все равно считается общим. На данный момент муж сильно заболел.

После смерти мужа при вступлении в наследство, могут ли его ребенок претендовать на наследство наряду со мной? И стоит ли сейчас переоформить квартиру и на меня, чтобы потом не было проблем? Какой процент нужно оплатить на данном этапе и в случае оформления наследства?
От: Екатерина <
Тема:Вступление в наследство

Регион:Киев

Телефон:0985393451


Вопрос:Оформить наследство на автомобиль киев
Здравствуйте подскажите пожалуйста, 3 года как умерла мама, заевление на вступление в наследство не подавала, но муж мамы ( мне отчим) подавал заявление о вступлении, но ещё не вступал, как мне быть теперь если я хочу тоже подать заявление о вступлении в наследство?

Оформить наследство на автомобиль киев


От: Анна <
Тема:Налоги

Регион:Киевская область

Телефон:0978007548


Вопрос:Оформить наследство на автомобиль киев
Здравстуйте, нам пришло письмо о плате налога на квартиру, у нас жилье 103 кв. м , сколько нужно опл все метры умножать на суму указанную в письме или разницу(103-60) 43 м умножать на суму? Город Буча
От: Юлія <
Тема:Заповіт

Регион:Другой регион

Телефон:0977010633


Вопрос:
Доброго дня. Буде складатися заповіт не на родича чи матиме право рідна дочка на майно
От: Анастасія <
Тема:Спадкування

Регион:Киев

наследство на автомобиль киев

Телефон:0675902434


Вопрос:Оформить наследство на автомобиль киев
Добрий день. Тематика питання: Спадкове право. Підкажіть, будь-ласка, якщо спадкоємець першої черги, який проживав разом із спадкодавцем, вже успадкував спадщину і отримав свідоцтво, а інший спадкоємець першої черги написав позов до суду про визначення йому додаткового строку для подання заяви на спадщину.

Суд позов повністю задовольнив. Нотаріуса про те, що позивалися в суд, повідомляли. Зараз рішення вже на руках.

Правовою підставою подання даного позову була норма про те, що коли спадкування вже відбулося і видане свідоцтво, є можливим варіант виявлення нових спадкоємців і перегляду в подальшому часток кожного із них.Оформить наследство на автомобиль киев

При цьому в законодавстві конкретних строків і обмежень у часі, строків давності не зазаначено. Питання: Чи прийме до розгляду нотаріус таке рішення суду, чи відправить із відмовою, мотивуючи відсутністю механізму здійснення таких дій і прецедентів у нотаріальній практиці? Дуже треба знать.

наследство на автомобиль киев


От: Игорь <
Тема:Наследство

Регион:Другой регион

Телефон:0994203897


Вопрос:Оформить наследство на автомобиль киев
После смерти отца его жена поміняла замки в доме. Имею ли я ,сын, право войти в дом сломав замки. Жене принадлежит половина дома. Прошло полгода,но нотариус по долевой части каждого члена семьи решения так и не вынес.
От: Сергей <
Тема:Оформить наследство на автомобиль киев

Регион:Другой регион

Телефон:0682723401


Вопрос:
Доброго дня. В мене така ситуація, купив авто 7 березня цього року по договору купівля-продажу… У зв’язку з ситуацією на сьогоднішній день Мрео працює у спрощеному режимі і не надає всіх послуг…

наследство на автомобиль киев

 

Хочу перереєструвати ТЗ і боюсь, щоб не скінчився строк дії документу… Як довго я можу їздити на авто по договору купівля-продажу? Їхати й перереєстровувати зараз чи можна почекати і зробити перереєстрацію пізніше і нічого страшного? Дайте будь ласка відповідь
От: Диана < Оформить наследство на автомобиль киев
Тема:Покупка бу жилья

Регион:Киев

Телефон:095424428


Вопрос:
Как быть в ситуации если покупатель хочет получить деньги за продажу квартиры наличкой в долларах ?Оформить наследство на автомобиль киев
Это возможно оформить в рамках законодательства Украины?
От: Ростислав <
Тема:Покупка авто

Регион:Киев

Телефон:0678916800


Вопрос:
Добрый вечер ! Хочу купить машину на луганской регистрации и поставить на учёт в Николаеве . Возможно ли это ? И как узнать что с машиной все впрорядке ,если все закрыто из за карантина ?
От: Лидия < Оформить наследство на автомобиль киев
Тема:Оформление доверенности на автомобиль

оформление наследства на автомобиль киев

 

Регион:Другой регион

Телефон:0988180458

Subject: Buying a home

Region: Another region

Phone: 0988678203


Question:
Is it possible to buy a house if the land is not privatized but there is a cadastral number. Will there be any further problems because of this?
From: Marina <
Subject: Housing purchased in a marriage

Region: Another region

Phone: +380969908319


Question:Оформить наследство на автомобиль киев
Good afternoon. In marriage, my husband and I purchased an apartment. But the apartment was issued on him. The notary assured us that the property is still considered common. At the moment, my husband is very ill.

After the death of her husband upon entering into the inheritance, can his child claim the inheritance along with me? And is it worth it now to re-register the apartment for me, so that later there will be no problems?

оформление наследства на автомобиль киев

 

What percentage should be paid at this stage and in case of registration of the inheritance?
From: Ekaterina <Оформить наследство на автомобиль киев
Subject: Entry into the inheritance

Region: Kiev

Phone: 0985393451


Question:
Hello, please tell me, 3 years after my mother died, I didn’t file an application for inheritance, but my mother’s husband (my stepfather) filed an application for entry, but has not entered yet, what should I do now if I want to file an application for inheritance as well?
From: Anna <
Topic: Taxes

Region: Kiev region

Phone: 0978007548


Question:Оформить наследство на автомобиль киев
Hello, we received a letter about the tax on the apartment, we have housing 103 square meters. m, how much do you need to multiply all meters by the sum indicated in the letter or the difference (103-60) 43 m multiply by the sum? Bucha city

оформление наследства на автомобиль киев


From: Julia <
Theme: Zapovіt

Region: Another region

Phone: 0977010633


Question:Оформить наследство на автомобиль киев
Good day. I’m not going to add up to a relative, Chi Matima, the right to my daughter in the May
From: Anastasiya <
Subject: Recession

Region: Kiev

Phone: 0675902434


Question:
Good afternoon. Subject nutrition: Spadkove right. First of all, be caressing, as a rule, a decline in Persian chergy, who, having lived at once as a recessionist, can also calm down the Recession and dismiss the certificate, and the first decrease in the first order should be promptly advised.

переоформление авто по наследству в украине

The court of poses is reassuring. Notarіusa about those who were invited to court, povіdomlyali. The infection is already on hand. The legal part of the proposal to call the bullet is the norm about those who, if they have fallen off anyway, can see the change, look at a new piece of skin and look at the farthest part of the skin of them.Оформить наследство на автомобиль киев

 While in the legislation of specific lines and the division of the clock, the lines of statutes of limitations have not been scheduled. Nutrition: Do I have to pay attention to the notary and the decision of the court, who needs to submit the request, motivated by the mechanism of such practice and precedent in notarial practice? Duzhe need to know

переоформление авто по наследству в украине


From: Igor <
Theme: Inheritance

Region: Another region

Phone: 0994203897


Question:
After the death of his father, his wife remembered the locks in the house. Do I, son, have the right to enter the house after breaking the locks. Wife owns half of the house. Six months passed, but the notary on the share of each member of the family did not make a decision.
From: Sergey <
Subject:Оформить наследство на автомобиль киев

Region: Another region

Phone: 0682723401

переоформление авто по наследству в украине


Question:
Good day. In a situation like this, buying a car of 7 birch trees of the whole year under a buy-sell agreement … I have a call for the situation on a happy day. lines to a document … How can I drive a car under a purchase-sale agreement? Ї пере є й пере є є за за за за раз раз за ати ати ати ати ати ати ати ати ати Give be weasel vіdpovіd
From: Diana <
Subject: Buying used housing

Region: Kiev

Phone: 095424428


Question:Оформить наследство на автомобиль киев
What if the buyer wants to receive money for the sale of the apartment in cash in dollars?
Is it possible to formalize in the framework of the legislation of Ukraine?
From: Rostislav <
Subject: Buying a car

оформить наследство на авто

 

Region: Kiev

Phone: 0678916800


Question:
Good evening ! I want to buy a car at the Lugansk registration and register it in Nikolaev. Is it possible ? And how to find out that everything is okay with the machine, if everything is closed due to quarantine?
From: Lydia <
Subject: Registration of a power of attorney for a car

Region: Another region

Phone: 0988180458

Asunto: Comprar una casa

Región: otra región

Teléfono: 0988678203

оформить наследство на авто


Pregunta:Оформить наследство на автомобиль киев
¿Es posible comprar una casa si la tierra no se privatiza pero hay un número catastral? ¿Habrá más problemas debido a esto?
De: Marina <
Asunto: Vivienda comprada en un matrimonio

Región: otra región

Teléfono: +380969908319


Pregunta:
Buenas tardes En el matrimonio, mi esposo y yo compramos un departamento. Pero el departamento fue emitido sobre él. El notario nos aseguró que la propiedad todavía se considera común. Por el momento, mi esposo está muy enfermo.

оформить наследство на авто

Después de la muerte de su esposo al entrar en la herencia, ¿puede su hijo reclamar la herencia junto conmigo? ¿Y vale la pena volver a registrar el apartamento para mí, para que no haya problemas? ¿Qué porcentaje se debe pagar en esta etapa y en caso de registro de la herencia?
De: Ekaterina <Оформить наследство на автомобиль киев
Asunto: Ingreso a la herencia.

Región: Kiev

Teléfono: 0985393451


Pregunta:
Hola, por favor, díganme, 3 años después de la muerte de mi madre, no presenté una solicitud de herencia, pero el esposo de mi madre (mi padrastro) presentó una solicitud de ingreso, pero aún no ha ingresado, ¿qué debo hacer ahora si quiero presentar también una solicitud de herencia?
De: Anna <Оформить наследство на автомобиль киев
Tema: Impuestos

оформить наследство на автомобиль Дарницкий район

Región: región de Kiev

Teléfono: 0978007548


Pregunta:
Hola, recibimos una carta sobre el impuesto sobre el apartamento, tenemos una vivienda de 103 metros cuadrados. m, ¿cuánto necesitas multiplicar todos los metros por la suma indicada en la letra o la diferencia (103-60) 43 m multiplicar por la suma? Ciudad de Bucha
De: Julia <
Tema: Zapovit

Región: otra región

Teléfono: 0977010633

оформить наследство на автомобиль Дарницкий район


Pregunta:
Buen dia No voy a sumar a un pariente, Chi Matima, el derecho a mi hija en mayo
De: Anastasiya <Оформить наследство на автомобиль киев
Asunto: Recesión

Región: Kiev

Teléfono: 0675902434


Pregunta:
Buenas tardes Nutrición del sujeto: Spadkove derecha. En primer lugar, se debe acariciar, como regla, una disminución en la iglesia persa, que, habiendo vivido de inmediato como recesionista, también puede calmar la recesión y descartar el certificado, y la primera disminución en el primer orden debe ser aconsejada de inmediato.Оформить наследство на автомобиль киев

оформить наследство на автомобиль Дарницкий район

La corte de poses es tranquilizadora. Notario sobre los que fueron invitados a los tribunales, povílylyali. La infección ya está disponible. La parte legal de la propuesta de llamar a la bala es la norma para aquellos que, si se han caído de todos modos, pueden ver el cambio, mirar un nuevo pedazo de piel y mirar la parte más lejana de la piel.

 Mientras que en la legislación de líneas específicas y la división del reloj, las líneas de los estatutos de limitaciones no se han programado. Nutrición: ¿Tengo que prestar atención al notario y la decisión del tribunal, que debe presentar la solicitud, motivado por el mecanismo de dicha práctica y el precedente en la práctica notarial? Duzhe necesita saber
De: Igor <
Tema: Herencia

оформить наследство на автомобиль Дарница

 

Región: otra región

Teléfono: 0994203897


Pregunta:Оформить наследство на автомобиль киев
Después de la muerte de su padre, su esposa recordó las cerraduras de la casa. ¿Tengo derecho, hijo, a entrar en la casa después de romper las cerraduras? La esposa posee la mitad de la casa. Pasaron seis meses, pero el notario sobre la parte de cada miembro de la familia no tomó una decisión.
De: Sergey <
Tema:

Región: otra región

Teléfono: 0682723401

оформить наследство на автомобиль Дарница


Pregunta:
Buen dia En una situación como esta, comprar un automóvil de 7 abedules de todo el año bajo un acuerdo de compra-venta … Tengo un llamado para la situación en un día feliz. líneas a un documento …

 

¿Cómo puedo conducir un automóvil bajo un acuerdo de compra-venta? Ї пере є й пере є є за за за за раз раз за ати ати ати ати ати ати ати ати ати Dar a ser comadreja vіdpovіd
De: Diana <
Asunto: Compra de vivienda usada

Región: Kiev

Teléfono: 095424428

оформить наследство на автомобиль Дарница


Pregunta:
¿Qué sucede si el comprador desea recibir dinero por la venta del departamento en efectivo en dólares?
¿Es posible formalizar en el marco de la legislación de Ucrania?
De: Rostislav <
Asunto: Comprar un auto

Región: Kiev

Teléfono: 0678916800


Pregunta:Оформить наследство на автомобиль киев
Buenas tardes Quiero comprar un automóvil en el registro de Lugansk y registrarlo en Nikolaev. ¿Es esto posible? ¿Y cómo descubrir que todo está bien con la máquina, si todo está cerrado debido a la cuarentena?
De: Lydia <
Asunto: Registro de un poder notarial para un automóvil

Región: otra región

Teléfono: 0988180458

оформить наследство на автомобиль Позняки

 

Тема: Купівля будинку

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0988678203


питання:
Чи можлива покупка будинку якщо не приватизовані земля але є кадастровий номер. Чи не буде потім промлеми через це?
Від: Марина <Оформить наследство на автомобиль киев
Тема: Житло куплено в шлюбі

Регіон: Інший регіон

Телефон: +380969908319


питання:
Добрий день. У шлюбі ми з чоловіком придбали квартиру. Але квартиру оформили на нього. Нотаріус запевнила нас, що майно все одно вважається загальним. На даний момент чоловік сильно захворів.

оформить наследство на автомобиль Позняки

Після смерті чоловіка при вступі у спадок, чи можуть його дитина претендувати на спадщину поряд зі мною? І чи варто зараз переоформити квартиру і на мене, щоб потім не було проблем? Який відсоток потрібно сплатити на даному етапі і в разі оформлення спадщини?
Від: Катерина <
Тема: Вступ у спадок

Регіон: Київ

Телефон: 0985393451


питання:Оформить наследство на автомобиль киев
Привіт підкажіть будь ласка, 3 роки як померла мама, заевленіе на вступ в спадок не подавала, але чоловік мами (мені вітчим) подавав заяву про вступ, але ще не вступав, як мені бути тепер якщо я хочу теж подати заяву про вступ у спадок?
От: Анна <
Тема: Податки

Регіон: Київська область

Телефон: 0978007548

оформить наследство на автомобиль Позняки


питання:
Здравстуйте, нам прийшов лист про плату податку на квартиру, у нас житло 103 кв. м, скільки потрібно оплачується все метри множити на суму зазначену в листі або різницю (103-60) 43 м множити на суму? місто Буча

Від: Ігор <Оформить наследство на автомобиль киев
Тема: Спадщина

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0994203897


питання:
Після смерті батька його дружина поміняла замки в будинку. Чи маю я, син, право увійти в будинок зламавши замки. Дружині належить половина будинку. Минуло півроку, але нотаріус по частковій частини кожного члена сім’ї рішення так і не виніс.
От: Сергій <
Тема:

Регіон: Інший регіон

оформить наследство на автомобиль Осокорки


Від: Діана <
Тема: Купівля бу житла

Регіон: Київ

Телефон: 095424428


питання:Оформить наследство на автомобиль киев
Як бути в ситуації якщо покупець хоче отримати гроші за продаж квартири готівкою в доларах?
Це можливо оформити в рамках законодавства України?
Від: Ростислав <

оформить наследство на автомобиль Осокорки


Тема: Купівля авто

Регіон: Київ

Телефон: 0678916800


питання:
Добрий вечір ! Хочу купити машину на луганської реєстрації і поставити на облік в Миколаєві. Чи це можливо ? І як дізнатися що з машиною все впрорядке, якщо все закрито з карантин?
Від: Лідія <Оформить наследство на автомобиль киев
Тема: Оформлення довіреності на автомобіль

Регіон: Інший регіон

Телефон: 0988180458

ПОЗВОНИТЬ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности