Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

нотариус Нотариальный перевод Харьковское Шоссе, нотариальный перевод на харьковском, нотариальный перевод Вербицкого, нотариальный перевод Тросянецкая, нотариальный перевод Бажана.

Киев нотариальный перевод Ахматовой, нотариальный перевод Ревуцкого, нотариальный перевод Бориспольская, заверить перевод  Харьковское Шоссе, перевод с заверением Харьковское Шоссе, перевод документов Харьковское Шоссе

Нотариальный перевод Харьковское Шоссе, нотариальный перевод на харьковском, нотариальный перевод Вербицкого, нотариальный перевод Тросянецкая, нотариальный перевод Бажана, нотариальный перевод Ахматовой, нотариальный перевод Ревуцкого, нотариальный перевод Бориспольская, заверить перевод Харьковское Шоссе, перевод с заверением Харьковское Шоссе, перевод документов Харьковское Шоссе

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

Téma: Dědičnost
Region: Jiný region

Otázka:
Dobrý den., Situace je taková. Babička zemřela 11/20/18. Ještě jsme neměli čas pohřbít ji, jakmile nás její obyčejný manžel vyhnal z domu, domu babičky.

nechala svou vlastní dceru, 3 vnučky a 2 pravnoučata, které nemají ani 2 roky, vnučka a dcery manžel není otec, ani dědeček, vzal dokumenty do svého domu. Řekněte mi, co dělat dál, abychom nezůstali na ulici a může mít po smrti babičky.
Od: Margarita
Předmět: Dědičnost

Region: Jiný region

Otázka:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Občan Ruska měl majetek (byt) na Ukrajině (Nikolaev), zemřel. Dědici nemohou přijít na Ukrajinu kvůli dědictví. Může to někdo na základě zmocnění udělat (dědičnost) jménem svého?
Od: Ksenia
Téma: Byt

Region: Kyjev

Otázka:
Dobré odpoledne Nevlastní syn mého otce mi chce dát svůj byt, kde je registrován. Bude moci dar jednostranně ukončit, protože má nezletilé děti a v objektu není žádný jiný byt.

Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

Od: Vasil
Předmět: Prodej automobilu

Region: Kyjevská oblast

Otázka:
Koupili jsme si auto, registrované pro otce, nyní chceme prodat, ale táta je v současné době v zahraničí, jak se znovu zaregistrovat nebo si udělit plnou moc. Dobré odpoledne, při prodeji automobilu může tvůj táta čerpat plnou moc, aby mohl čerpat plnou moc, musí se obrátit na konzulát Ukrajiny v zemi, kde se momentálně nachází.
Od: Olga Předmět: notářsky ověřený příjem

Region: Kyjev

Otázka:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dobré odpoledne. Je možné napsat potvrzení o přijetí určité částky od fyzické osoby ověřené notářem? Pokud ano, kolik tato služba stojí a jaké doklady jsou k tomu potřebné.

Dobré odpoledne Příjmy jsou notářsky ověřené, ale pokud si půjčíte nebo převedete peníze, můžete si vypůjčit smlouvu o půjčce (posiki agreement) fondů.

Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

K vypracování této dohody, pasů, identifikačních kódů stran, jakož i pasů a identifikačních kódů manželů, se vyžaduje oddací list (v případě, že je vyžadována jedna ze stran manželství).

 Pro vyjasnění nákladů doporučujeme kontaktovat notáře telefonicky na 099 755 9449, protože náklady na smlouvu závisí na výši půjčky.
Od: Yana
Téma: Dědičnost

Region: Kyjev
Otázka:
Dobré odpoledne
Můžete říci, zda je možné sepsat dědictví, pokud se nemovitost nachází na dočasně okupovaném území?

нотариальный перевод на харьковском

Pokud ano, co je k tomu zapotřebí z dokumentů?
Děkuji
Od: Victoria
Předmět: Plná moc

Region: Jiný region
Otázka:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Ahoj, jaké jsou náklady na obecnou plnou moc pro auto?
Od: Elena
Předmět: Papírování pro zemi

Region: Jiný region

Нотариальный перевод Дарницкий район

Otázka:
Dobré odpoledne V roce 2012 jsem koupil dům. Existuje smlouva o prodeji. Ve svém příjmení vyhotovila dokumenty pro dům (ty pasy) a odložila je na později.

Nyní vyzvala obecní radu, aby dokumenty uspořádala, ale řekla, že nedošlo k žádnému převodu vlastnictví. To mělo být vydáno notářem po uzavření kupní smlouvy. Obrátil jsem se k tomuto notáři, poslali mě do pekla.

нотариальный перевод на харьковском

Hospodaření s půdou doporučilo zaslat žádost písemně. Odesláno, ale žádná odpověď na více než dva týdny. Řekni mi, co mám dělat? Jak jinak mohu získat tento akt? A přesto musíte objednat hrdiny na místě gadgetu?
Od: Julia
Téma: Problematika bydlení

Region: Kyjev

Otázka:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dobrý den, můžete nám říci, že situace není jednoduchá? Máme byt a soukromý dům privatizovaný za stejné dokumenty, to znamená, že dům bez bytu nelze prodat, lze dům samostatně privatizovat?

Od: Nelya
Téma: Region: Jiný region
Otázka:
Dobré odpoledne, a měl by otec udělit plnou moc pro odebrání dítěte? nebo můžete bez něj, máme takovou situaci, že nemůže přijít a získat povolení odvézt dítě do země, kde je

нотариальный перевод на харьковском

Od: Tatyana
Předmět: Zřeknutí se odpovědnosti

Region: Kyjev

Otázka:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dobré odpoledne
Řekněte mi, jaké dokumenty jsou potřebné k vyplnění prohlášení o vzdání se dědictví ve prospěch jednoho z dědiců? Děkuji
Od: Tatyana
Předmět: Export dítěte do zahraničí

Region: Jiný region

Нотариальный перевод Дарницкий район

Otázka:
Ahoj
Létám s dítětem v zahraničí. Manžel udělil povolení k vývozu (na ukrajinském velvyslanectví v zahraničí). Je možné použít kopii faxu / barevného skenování na letišti? Nebo je originál nutně? Děkuji!

нотариальный перевод Вербицкого

Thema: Vererbung
Region: Eine andere Region

Frage:
Hallo, die Situation ist folgende: Oma starb am 20.11.18. Wir hatten noch keine Zeit, sie zu begraben, sobald uns ihr Gemahl aus dem Haus der Großmutter vertrieben hatte.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

sie hinterließ ihre eigene Tochter, 3 Enkelinnen und 2 Urenkel, die nicht einmal 2 Jahre alt sind, Enkelin und Töchter, Ehemann ist kein Vater, kein Großvater, er brachte die Dokumente zu sich nach Hause er kann nach dem Tod der Großmutter haben.
Autorin: Margarita
Betreff: Vererbung

Region: Eine andere Region

нотариальный перевод Вербицкого

Frage:
Ein Bürger Russlands hatte Eigentum (Wohnung) in der Ukraine (Nikolaev), er ist gestorben. Erben können nicht zur Erbschaft in die Ukraine kommen. Kann dies jemand per Proxy (Vererbung) in seinem Namen tun?
Aus Richtung Ksenia
Thema: Wohnung

Region: Kiew

Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Guten Tag. Der Stiefsohn meines Vaters möchte mir seine Wohnung geben, in der er registriert ist. Wird er das Geschenk einseitig kündigen können, weil er minderjährige Kinder hat und es keine andere Wohnung auf dem Grundstück gibt.

нотариальный перевод Вербицкого

Von: Vasil
Betreff: Autoverkauf

Region: Kiewer Gebiet

Frage:
Wir haben ein Auto gekauft, das für Papa registriert ist, jetzt wollen wir verkaufen, aber Papa ist gerade im Ausland, um sich neu zu registrieren oder eine Vollmacht zu machen. Guten Tag, für den Verkauf eines Autos kann Ihr Vater eine.

Нотариальный перевод Дарницкий район

Vollmacht ausstellen, und um eine Vollmacht ausstellen zu können, muss er sich an das Konsulat der Ukraine in dem Land wenden, in dem er sich derzeit befindet.
Von: Olga Betreff: notarieller Beleg

Region: Kiew

Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Guten Tag, ist es möglich, eine Quittung über den Erhalt eines bestimmten Betrags einer von einem Notar beglaubigten Person zu schreiben? Wenn ja, wie viel kostet diese Dienstleistung und welche Dokumente werden dafür benötigt?

нотариальный перевод Тросянецкая

Guten Tag! Die Quittungen werden notariell beglaubigt, aber wenn Sie Geld ausleihen oder überweisen, können Sie einen Darlehensvertrag (Posiki-Vertrag) über Geldmittel abschließen.

Für die Ausarbeitung dieser Vereinbarung sind Pässe, Identifikationscodes der Parteien sowie Pässe und Identifikationscodes der Ehegatten sowie eine Heiratsurkunde (falls eine der Parteien der Ehe erforderlich ist) erforderlich.

 Um die Kosten zu klären, empfehlen wir Ihnen, sich telefonisch an einen Notar zu wenden (099 755 9449), da die Kosten des Vertrags von der Höhe des Darlehens abhängen.
Von: Yana
Thema: Vererbung

Region: Kiew,

нотариальный перевод Тросянецкая

Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
guten Tag
Können Sie bitte sagen, ob es möglich ist, ein Erbe zu errichten, wenn sich eine Immobilie auf einem vorübergehend besetzten Gebiet befindet?
Wenn ja, was wird dafür aus den Unterlagen benötigt?
Vielen Dank
Von: Victoria
Betreff: Vollmacht

Region: Eine andere Region
Frage:
Hallo, was kostet eine Vollmacht für ein Auto?
Von: Elena
Betreff: Papierkram für das Land

Region: Eine andere Region

Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Guten Tag! 2012 habe ich ein Haus gekauft. Es besteht ein Kaufvertrag. Sie machte Dokumente für das Haus (diesen Pass) in ihrem Nachnamen und hängte sie für später auf.

нотариальный перевод Бажана

Jetzt appellierte sie an den Dorfrat, die Dokumente in Ordnung zu bringen, sagte aber, es gebe keinen Akt der Eigentumsübertragung. Diese sollte nach Abschluss des Kaufvertrages von einem Notar ausgestellt worden sein. Ich wandte mich an diesen Notar, ich wurde in die Hölle geschickt.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

Die Landverwaltung riet dazu, eine schriftliche Anfrage zu senden. Gesendet, aber seit mehr als zwei Wochen keine Antwort. Sag mir, was soll ich tun? Wie sonst kann ich diese Tat bekommen? Und trotzdem musst du die Helden auf der Seite des Gadgets bestellen?
Von: Julia
Thema: Wohnungsfrage

Region: Kiew

нотариальный перевод Бажана

Frage:
Hallo, können Sie uns sagen, dass die Situation nicht einfach ist? Unsere Wohnung und unser Privathaus werden für die gleichen Dokumente privatisiert, dh, ein Haus ohne Wohnung kann nicht verkauft werden, kann ein Haus separat privatisiert werden?

Von: Nelya
Thema: Region: Eine andere Region
Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Guten Tag, und sollte der Vater die Vollmacht für die Entfernung des Kindes erteilen? oder Sie können es ohne ihn tun, wir haben eine solche Situation, dass er nicht die Erlaubnis bekommen kann, das Kind in das Land zu bringen, in dem er sich befindet
Von: Tatyana
Betreff: Disclaimer

Region: Kiew

нотариальный перевод Бажана

Frage:
Guten Tag.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Sagen Sie mir, welche Dokumente sind erforderlich, um eine Erklärung über den Verzicht auf das Erbe zugunsten eines der Erben zu vervollständigen? Vielen Dank.
Von: Tatyana
Betrifft: Export eines Kindes ins Ausland

Region: Eine andere Region

Frage:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Hallo!
Ich fliege mit einem Kind im Ausland. Der Ehemann erteilte eine Ausfuhrgenehmigung (bei der ukrainischen Botschaft im Ausland). Ist es möglich, eine Fax- / Farbscan-Kopie bei der Flughafenkontrolle zu verwenden? Oder ist das Original notwendig? Vielen Dank!

Temat: Dziedziczenie
Region: inny region

нотариальный перевод Ахматовой

Pytanie:
Cześć. Sytuacja jest taka. Babcia zmarła 11/20/18. Nie mieliśmy jeszcze czasu, aby ją pochować, gdy tylko jej mąż, który był zwyczajnym prawem, wypędził nas z domu babci.

zostawiła własną córkę, 3 wnuczki i 2 prawnuki, które nie mają nawet 2 lat, wnuczka i mąż córek nie jest ojcem, nie dziadkiem, zabrał dokumenty do swojego domu. powiedz mi, co mam dalej robić, żebyśmy nie zostali na ulicy, i że może mieć po śmierci babci.
Od: Margarita
Temat: Dziedziczenie

Region: inny region

Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Obywatel Rosji miał majątek (mieszkanie) na Ukrainie (Nikołajew), zmarł. Spadkobiercy nie mogą przybyć na Ukrainę w celu dziedziczenia. Czy ktoś przez pełnomocnika może to zrobić (dziedziczenie) w swoim imieniu?

нотариальный перевод Ахматовой

Od: Ksenia
Temat: Mieszkanie

Region: Kijów

Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dzień dobry Pasierb mojego ojca chce mi dać swoje mieszkanie, w którym jest zarejestrowany. Czy będzie w stanie jednostronnie zakończyć prezent, ponieważ ma małoletnie dzieci i nie ma w nim innego mieszkania.
Od: Wasil
Temat: Sprzedaż samochodu

Region: region Kijowski

Pytanie:
Kupiliśmy samochód, zarejestrowany dla taty, teraz chcemy sprzedać, ale tata jest obecnie za granicą, jak ponownie się zarejestrować lub złożyć pełnomocnictwo. Dzień dobry.

нотариальный перевод Ахматовой

w sprawie sprzedaży samochodu, twój tata może sporządzić pełnomocnictwo; aby sporządzić pełnomocnictwo, musi skontaktować się z konsulatem Ukrainy w kraju, w którym się obecnie znajduje.
Od: Olga Temat: kwit potwierdzony notarialnie

Region: Kijów

Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dzień dobry. Czy możliwe jest napisanie paragonu po otrzymaniu określonej kwoty od osoby poświadczonej przez notariusza? Jeśli tak, ile kosztuje ta usługa i jakie dokumenty są do tego potrzebne.

Dzień dobry Wpływy są potwierdzone notarialnie, ale jeśli pożyczasz lub przekazujesz pieniądze, możesz sporządzić umowę pożyczki (umowa posiki) funduszy.

нотариальный перевод Ревуцкого

Do sporządzenia tej umowy wymagane są paszporty, kody identyfikacyjne stron, a także paszporty i kody identyfikacyjne małżonków, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa (w przypadku, gdy wymagana jest jedna ze stron małżeństwa).

 Aby wyjaśnić koszt, zalecamy skontaktowanie się z notariuszem telefonicznie 099 755 9449, ponieważ koszt umowy zależy od kwoty pożyczki.
Od: Yana
Temat: Dziedziczenie

Region: Kijów
Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dzień dobry
Czy możesz powiedzieć, czy można sporządzić spadek, jeśli nieruchomość znajduje się na tymczasowo okupowanym terytorium?
Jeśli tak, co jest potrzebne do tego z dokumentów?

нотариальный перевод Ревуцкого

Dziękuję
Od: Victoria
Temat: Pełnomocnictwo

Region: inny region
Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Witam, jaki jest koszt ogólnego pełnomocnictwa do samochodu?
Od: Elena
Przedmiot: Dokumenty dotyczące ziemi

Region: inny region

Pytanie:
Dzień dobry W 2012 roku kupiłem dom. Istnieje umowa sprzedaży. Zrobiła dokumenty dla domu (paszport) na nazwisko i odłożyła je na później.

Teraz zaapelowała do rady wioski o uporządkowanie dokumentów, ale powiedziała, że ​​nie ma aktu przeniesienia własności. Powinno to zostać wydane przez notariusza po zawarciu umowy sprzedaży. Zwróciłem się do tego notariusza, wysłano mnie do piekła.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

нотариальный перевод Ревуцкого

Zarząd gruntów zalecił przesłanie wniosku na piśmie. Wysłane, ale brak odpowiedzi przez ponad dwa tygodnie. Powiedz mi co mam zrobić? Jak inaczej mogę uzyskać ten akt? Nadal musisz zamówić bohaterów na stronie gadżetu?
Od: Julia
Temat: Problem mieszkaniowy

Region: Kijów

Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Witaj, czy możesz nam powiedzieć, że sytuacja nie jest prosta? Mamy sprywatyzowane mieszkanie i prywatny dom na te same dokumenty, to znaczy, że dom bez mieszkania nie może zostać sprzedany; czy dom można sprywatyzować osobno?

нотариальный перевод Бориспольская

Od: Nelya
Temat: Region: inny region
Pytanie:
Dzień dobry, a czy ojciec powinien wydać pełnomocnictwo do zabrania dziecka? lub możesz bez niego, mamy taką sytuację, że nie może przyjść i uzyskać pozwolenia na zabranie dziecka do kraju, w którym się znajduje
Od: Tatyana
Temat: Zastrzeżenie

Region: Kijów

Pytanie:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Dzień dobry
Powiedz mi, jakie dokumenty są potrzebne, aby wypełnić oświadczenie o zrzeczeniu się spadku na rzecz jednego ze spadkobierców? Dziękuję
Od: Tatyana
Przedmiot: Wywóz dziecka za granicę

нотариальный перевод Бориспольская

Region: inny region

Pytanie:
Witam
Lecę z dzieckiem za granicą. Mąż wydał zezwolenie na eksport (w ambasadzie ukraińskiej za granicą). Czy można skorzystać z faksu / kolorowej kopii skanowanej podczas kontroli na lotnisku? A może oryginał jest koniecznie? Dziękuję

Тэма: Спадчына
Рэгіён: Другой рэгіён

пытанне:
Здраствуйте., Сітуацыя такая.бабушка памерла 20.11.18. Мы яшчэ яе не паспелі пахаваць, як адразу яе грамадзянскі муж выганяе нас з дома, дом бабулі.

у яе засталася родная дачка, 3 ўнучкі, і 2 праўнука якім нават няма 2 гадкоў, унучка і дочкі муж зьяўляецца ня родным бацькам, ня дзядулем, дакументы ён на дом забрал.подскажите што далей рабіць, каб мы на вуліцы не засталіся, і што ён можа мець пасля бабулінай смерці.

нотариальный перевод Бориспольская

Ад: Маргарыта
Тэма: Спадчыннае справу

Рэгіён: Другой рэгіён

пытанне:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Грамадзянін Расіі меў ўласнасць (кватэру) ва Украіне (горад Нікалаеў), памёр. Спадчыннікі не могуць прыехаць у Украіну для ўступлення ў спадчыну. Ці можа хто-то па даверанасці зрабіць гэта (ўступленне ў спадчыну) ад іх імя?Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Ад: Ксенія
Тэма: Кватэра

Рэгіён: Кіеў

заверить перевод  Харьковское Шоссе

пытанне:
Добры дзень. Пасерб майго бацькі хоча падарыць мне сваю кватэру, дзе ён прапісаны. Ці зможа ён у аднабаковым парадку скасаваць дарэнне, таму што ў яго ёсць непаўналетнія дзеці і няма іншай кватэры ў уласнасці.
Ад: Васіль
Тэма: Продаж аўтамабіля

Рэгіён: Кіеўская вобласць

пытанне:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Купілі машыну, аформілі на тату, цяпер хочам прадаць але тата ў дадзены момант за мяжой, як правільна перааформіць на сябе або зрабіць даверанасць.

Добры дзень, для продажу аўтамабіля Ваш тата можа аформіць даверанасць, для афармлення даверанасці яму неабходна звернецца ў Консульства Украіны ў той краіне дзе ён зараз знаходзіцца.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Ад: Вольга Тэма: натарыяльна завераная распіска

заверить перевод  Харьковское Шоссе

Рэгіён: Кіеў

пытанне:
Добры день.Можно Ці напісаць распіску аб атрыманні пэўнай сумы ад физ.лица завераную натарыусам? Калі так, то колькі каштуе гэтая услуга.И якія для гэтага патрэбныя дакументы.

Добры дзень! Распіскі натарыяльна ня завяраюцца, але калі вы бераце або перадаеце грошы ў доўг вы можаце аформіць дагавор пазыкі (дагавор позики) грашовых сродкаў.

Для афармлення дадзенага дагавора неабходныя пашпарты, ідэнтыфікацыйныя коды бакоў, а таксама пашпарты і ідэнтыфікацыйныя коды мужа і жонкі, пасведчанне аб шлюбе (у выпадку калі хто небудзь з бакоў у шлюбе.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

заверить перевод  Харьковское Шоссе

 Для ўдакладнення кошту рэкамендуем звернецца да натарыуса па тэлефоне 099 755 9449, так як кошт дамовы залежыць ад торбы пазыкі.
Ад: Яна
Тэма: Спадчына

Рэгіён: Кіеў
пытанне:
добры дзень
Падкажыце калі ласка ці магчыма аформіць спадчыну калі нерухомую маёмасць знаходзіцца на часова акупавала тэрыторыі?
Калі так, то, што для гэтага трэба з дакументаў?
дзякуй
Ад: Вікторыя
Тэма: Даверанасць

перевод с заверением Харьковское Шоссе

Рэгіён: Другой рэгіён
пытанне:
Здравствуйте.какая кошт генеральнай даверанасці на машыну?
Ад: Алена
Тэма: Афармленне дакументаў на зямельны ўчастак

Рэгіён: Другой рэгіён

пытанне:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Добры дзень! У 2012 годзе я купляла дом. Ёсць дамова куплі продажу. Дакументы на дом (тых пашпарт) на сваё прозвішча зрабіла, а на зямельны ўчастак адклала на потым.Нотариальный перевод Харьковское Шоссе

Зараз звярнулася ў сельскі савет, каб прывесці дакументы ў парадак, але сказалі нету акта пераходу ва ўласнасць. Гэта павінен быў выдаць натарыус пасля афармлення дагавора куплі продажу. Я звярнулася да гэтага натарыусу, мяне паслалі куды далей.

перевод с заверением Харьковское Шоссе

У ўпарадкаванне зямлі параілі пісьмова адправіць запыт. Адправіла, але адказу няма ўжо больш за два тыдні. Падкажыце, што мне рабіць? Як яшчэ магу атрымаць гэты акт? І яшчэ трэба замовіць витяг на сайце держкадастра?
Ад: Юлія
Тэма: Кватэрнае пытанне

Рэгіён: Кіеў

пытанне:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Добры дзень можаце падказаць у нас не простая сітуацыя У нас кватэра і прыватны дом прыватызаваныя на адны дакументы то ёсць дом без кватэры не прадаць ці можна дом зрабіць асобна прыватызаваным?

Ад: Неля
Тэма: Рэгіён: Другой рэгіён
пытанне:
Добры дзень, а даверанасць на вывазку дзіцяці павінен менавіта бацька афармляць? ці можна без яго, у нас такая сітуацыя, што ён не можа прыехаць, і аформіць дазвол на вываз дзіцяці ў краіну дзе ён знаходзіцца
Ад: Таццяна
Тэма: Адмова ад спадчыны

Рэгіён: Кіеў

перевод с заверением Харьковское Шоссе

пытанне:
Добры дзень.
Падкажыце, якія дакументы патрэбныя для афармлення заявы аб адмове ад спадчыны на карысць аднаго з наследователей? Дзякуй.
Ад: Таццяна
Тэма: Вываз дзіцяці за мяжу

Рэгіён: Другой рэгіён

пытанне:Нотариальный перевод Харьковское Шоссе
Добры дзень!
Лячу з дзіцем за мяжу. Муж зрабіў дазвол на вываз (у пасольстве Украіны за мяжой). Ці можна на кантролі ў аэрапорце выкарыстоўваць факс / каляровую скан-копію? Ці абавязкова арыгінал? Дзякуй!

ПОЗВОНИТЬ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности